Sprawozdania

 • 2011
 1. https://ih.olsztyn.pl/dokumenty/dzialalnosc_wiih2011.pdf
 2. https://ih.olsztyn.pl/dokumenty/mediacje2011.pdf
 3. https://ih.olsztyn.pl/dokumenty/spsk2011.pdf

 

 • 2012
 1. https://ih.olsztyn.pl/dokumenty/dzialalnosc_wiih2012.pdf
 2. https://ih.olsztyn.pl/dokumenty/mediacje2012.pdf
 3. https://ih.olsztyn.pl/dokumenty/spsk2012.pdf

 

 • 2013
 1. https://ih.olsztyn.pl/dokumenty/dzialalnosc_wiih2013.pdf
 2. https://ih.olsztyn.pl/dokumenty/spsk_2013.pdf
 3. https://ih.olsztyn.pl/dokumenty/mediacje2013.pdf

 

 • 2014
 1. https://ih.olsztyn.pl/dokumenty/dzialalnosc_wiih2014.pdf
 2. https://ih.olsztyn.pl/dokumenty/spsk2014.pdf
 3. https://ih.olsztyn.pl/dokumenty/mediacje2014.pdf

 

 • 2015
 1. https://ih.olsztyn.pl/dokumenty/Informacja_z_dzialalnosci2015.pdf

 

 • 2016
 1. https://ih.olsztyn.pl/dokumenty/dzialalnosc_wiih1kw2016.pdf
 2. https://ih.olsztyn.pl/dokumenty/tabela_dzialalnosc1kw2016.pdf

 

 • 2017
 1. https://ih.olsztyn.pl/dokumenty/sprawozdanie_wiih2017.pdf
 2. https://ih.olsztyn.pl/dokumenty/sprawozdanie_ssp2017.pdf

 

 • 2018
 1. Sprawozdanie z działalności WIIH: wersja dostępna cyfrowo .PDF
 2. Sprawozdanie z działalności Stałego Sądu Polubownego: wersja dostępna cyfrowo .PDF
 3. Sprawozdanie z działalności Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich: wersja dostępna cyfrowo .PDF

 

 • 2019
 1. Sprawozdanie z działalności WIIH: wersja dostępna cyfrowo .PDF
 2. Sprawozdanie z działalności Stałego Sądu Polubownego: wersja dostępna cyfrowo .PDF
 3. Sprawozdanie z działalności Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich: wersja dostępna cyfrowo .PDF