Petycje

W dniu 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r.

o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 870): wersja dostępna cyfrowo .pdf

Wypełnia ona obowiązek ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji, o którym mówi art. 63 Konstytucji RP, zgodnie z którym każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi do władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Więcej na temat petycji można znaleźć na stronie www.petycje.edu.pl

Na naszej stronie, w zakładkach powyżej, można znaleźć informacje na temat m.in. treści, formy i sposobu składania petycji oraz informacje na temat petycji, które wpłynęły do Inspektoratu.