Podstawa prawna

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

jest organem wojewódzkiej zespolonej administracji rządowej, powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa.

Ustawa o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1668): wersja dostępna cyfrowo .pdf

Regulamin: wersja dostępna cyfrowo .pdf

Statut: wersja dostępna cyfrowo .pdf