Olsztyn – dane teleadresowe

 

Zdjęcie siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Olsztynie

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie

ul. Dąbrowszczaków 10, 10-540 Olsztyn

tel: (89) 527-27-65

e-mail: olsztyn@ih.olsztyn.pl

www: Strona BIP Inspektoratu

 

Godziny urzędowania:

poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 15.30
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 15.30

 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Punkt przyjęć w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

pokój nr 47

Po uzgodnieniu telefonicznym

poniedziałek: 8.00 – 15.00
wtorek: 8.00 – 15.00
środa: 8.00 – 15.00
czwartek: 8.00 – 15.00
piątek: 8.00 – 15.00

 

W-M Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków oraz petycji:

codziennie: 8:00 – 10:00
poniedziałek: 15:00 – 16:00
wtorek: 14:00 – 15:30

 

Dyrekcja 

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej: Krystyna Procyk

Z-ca Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej: Krzysztof Wojciechowski