Petycje w WIIH Olsztyn

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej oraz Dyrektorzy Delegatur w Elblągu i w Ełku przyjmują interesantów w sprawach skarg, wniosków oraz petycji codziennie w godzinach 8.00 – 10.00, ponadto w każdy poniedziałek w godzinach 15.00 – 16.00 oraz w każdy wtorek w godzinach 14.00 – 15.30