Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Olsztynie

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie, działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa  (Dz. U. z 2017 r. poz. 729) informuje, że posiada do zagospodarowania zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego poprzez  nieodpłatne przekazanie/darowiznę, bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu, lub likwidację, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowania w sposób określony wyżej.

 

Składnikami rzeczowymi majątku ruchomego są:

Lp. Nazwa Ilość Data przyjęcia do ewidencji
1 Monitor LCD LG 19” 1 szt. 2010
2 Monitor LCD Philips 19” 1 szt. 2013
3 Monitor DELL 19” 1 szt. 2011
4 Monitor LCD LG 19” 3 szt. 2011
5 Monitor LG 19” 1 szt. 2010
6 Fotel Menager 1 szt. 1996

 

Jednostki i podmioty zainteresowane przejęciem, w drodze nieodpłatnego przekazania, które spełniają warunki wymienione w w/w rozporządzeniu Rady Ministrów, prosimy o składanie wniosków w terminie do dnia 05.03.2018 roku na adres: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie

ul.Erwina Kruka 10, 10-540 Olsztyn. Wnioski powinny spełniać warunki określone w w/w rozporządzeniu.

W pierwszej kolejności, zgodnie z § 8 ust.3 w/w rozporządzenia, będą brane pod uwagę potrzeby innych jednostek budżetowych. O przyznaniu składnika majątku ruchomego w drodze nieodpłatnego przekazania/darowizny zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Olsztynie, ul. Erwina Kruka 10, tel. ( 89 ) 527 27 65 wew. 27

 

 Warmińsko-Mazurski                           

Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej                    

Krzysztof Wojciechowski