Chcesz wygrać 5000 zł? Zgłoś swoją pracę magisterską na konkurs UOKiK

CHCESZ WYGRAĆ 5000 zł? ZGŁOŚ SWOJĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ NA KONKURS UOKIK

  • Rusza kolejna edycja konkursu UOKiK na najlepsze prace magisterskie poświęcone ochronie konkurencji i ochronie konsumentów.
  • Pula nagród wynosi 25 tys. zł.
  • Prace można składać do 31 października 2018 r.

[Warszawa, 21 maja 2018 r.] To już 10. edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską w obszarze ochrony konkurencji oraz 8. edycja w obszarze ochrony konsumentów. Do udziału zachęcamy absolwentów prawa oraz innych kierunków studiów, np. ekonomii, administracji czy zarządzania.

TEMATYKA

  • ochrona konkurencji — praktyki ograniczające konkurencję, kontrola koncentracji oraz pomoc publiczna
  • ochrona konsumentów — prawne i ekonomiczne aspekty ochrony konsumentów z wyłączeniem bezpieczeństwa produktów, odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości wyrobów i usług.

NAGRODY

Autorzy trzech najlepszych prac w każdej kategorii tematycznej otrzymają kolejno 5 tys., 3 tys. i 2 tys. zł. W zakresie ochrony konkurencji można także otrzymać wyróżnienie Stowarzyszenia Prawa Konkurencji5 tys. zł.

Laureaci mogą również liczyć na płatne praktyki absolwenckie, trwające maksymalnie trzy miesiące w centrali UOKiK lub w jednej z delegatur. Ponadto nagrodzone opracowania mogą zostać opublikowane w formie drukowanej lub na stronie internetowej UOKiK.

 

KRYTERIA OCENY

Kapituła konkursowa bierze pod uwagę w szczególności jakość merytoryczną pracy, jej nowatorski i twórczy charakter oraz poziom edytorski.

FORMALNOŚCI

Do konkursu można zgłosić pracę, która otrzymała ocenę co najmniej bardzo dobrą. Należy złożyć:

  1. wypełniony formularz
  2. egzemplarz pracy (wersja drukowana oraz elektroniczna)
  3. jednostronne streszczenie (wersja drukowana oraz elektroniczna)
  4. zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające termin obrony i temat

TERMINY

Na prace obronione od 16 października 2017 r. do 15 października 2018 r. czekamy do 31 października 2018 r. decyduje data wpływu. Na kopercie należy dopisać odpowiednio „Konkurs na pracę magisterską — BP — konkurencja” lub „Konkurs na pracę magisterską — BP — konsumenci”. Wyniki ogłosimy w pierwszym kwartale 2019 r.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w regulaminach i wzorach dokumentów znajdujących się na https://www.uokik.gov.pl/konkurs_dla_studentow.php.

Partnerem konkursu jest Stowarzyszenie Prawa Konkurencji, patronem — Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

 

Przypominamy trwa również konkurs UOKiK na najlepszą pracę doktorską poświęconą ochronie konkurencji lub ochronie konsumentów. Dysertacje obronione od  16 października 2015 r. do 15 października 2018 r. można składać do 31 października 2018 r.


Dodatkowe informacje:

Kinga Majewska
kinga.majewska@uokik.gov.pl

22 556 02 73

 

Źródło: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14373