Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego WIIH w Olsztynie

Ogłoszenie