Informacja o dniu wolnym od pracy oraz dniu pracującym w maju

Zgodnie z dyspozycją Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

02 maja 2019 r. ustalono dniem wolnym od pracy, natomiast

11 maja 2019 r. wyznaczono dniem pracy

w Wojewódzkim Inspektoracie

Inspekcji Handlowej w Olsztynie

 

Załącznik: Zarządzenie nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów