Spot z projektu “Bezpieczny Senior” – kradzież metodą “na wnuczka”