Informacja o dniu wolnym od pracy oraz dniu pracującym w grudniu

Zgodnie z dyspozycją Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

24 grudnia 2018 r. ustalono dniem wolnym od pracy, natomiast

15 grudnia 2018 r. wyznaczono dniem pracy

w Wojewódzkim Inspektoracie

Inspekcji Handlowej w Olsztynie

 

Załącznik: Zarządzenie nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów