mapa strony   |   kontakt   |

Informacja publiczna

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) i podlega udostępnieniu n a zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Justyna Krzeszewska
Dokument z dnia: 18.01.2013
Dokument oglądany razy: 3 996
Opublikował: Justyna Krzeszewska
Publikacja dnia: 18.01.2013
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl