mapa strony   |   kontakt   |

Rejestry, ewidencje i archiwa

- rejestr skarg i wniosków,
- ewidencje kontroli,
- ewidencje mandatów,
- ewidencje spraw skierowanych do sądów,
- ewidencje zawiadomień skierowanych do organów ścigania,
- ewidencje ostrzeżeń,
- ewidencje zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli,
- lista rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług,
- ewidencja arbitrów zasiadających w składzie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego,
- rejestr prowadzonych spraw przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki,
- rejestr mediacji,
- rejestr skarg i wniosków dotyczących spraw handlowych.


Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy oraz podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Poszczególne dokumenty dostępne są w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Olsztynie.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Justyna Krzeszewska
Dokument z dnia: 06.07.2009
Dokument oglądany razy: 4 603
Opublikował: Justyna Krzeszewska
Publikacja dnia: 18.01.2013
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl