mapa strony   |   kontakt   |

Wydziały

W skład Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Wydział Prawno – Organizacyjny i do Spraw Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich (POK)
- naczelnik:
Natalia Cieślak

Do zadań Wydziału POK należy w szczególności:
- obsługa prawna Inspektoratu,
- opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych i opiniowanie aktów prawnych regulujących działanie Inspekcji Handlowej,
- realizacja uprawnień Inspekcji Handlowej do prowadzenia postępowania karnego i postępowania w sprawach o wykroczenia,
- kontrola prawidłowości działania i przestrzegania przepisów w postępowaniu kontrolnym i pokontrolnym,
- obsługa kadrowa pracowników Inspektoratu,
- organizowanie i prowadzenie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego,
- przyjmowanie interesantów i rozpatrywanie skarg i wniosków,
- podejmowanie i koordynowanie mediacji w celu ochrony interesów konsumentów,
- prowadzenie poradnictwa konsumenckiego.

Wydział Kontroli Artykułów Żywnościowych i Gastronomii (KŻ)
- naczelnik:
Elżbieta Koziołowska

Do zadań Wydziału KŻ należy w szczególności:
- planowanie, organizowanie i wykonywanie działań kontrolnych w zakresie jakości towarów i funkcjonowania rynku artykułów żywnościowych, działalności gastronomicznej i produkcji garmażeryjnej,
- załatwianie skarg i wniosków związanych z przedmiotowym zakresem działania wydziału.

Wydział Kontroli Artykułów Nieżywnościowych, Paliw i Usług (PU)
- naczelnik:
Andrzej Molenda

Do zadań wydziału PU należy w szczególności:
- planowanie, organizowanie i wykonywanie działań kontrolnych w zakresie funkcjonowania rynku towarów przemysłowych i usług świadczonych konsumentom,
- załatwianie skarg i wniosków związanych z przedmiotowym zakresem działania wydziału.

Wydział Budżetowo – Administracyjny (BA)
- główny księgowy:
Justyna Krzeszewska

Do zadań Wydziału BA należy w szczególności:
- współuczestniczenie w tworzeniu budżetu Inspektoratu,
- obsługa finansowa Inspektoratu,
- realizowanie bieżących wydatków rzeczowych oraz inwestycyjnych,
- prowadzenie spraw związanych z administracyjno-gospodarczą obsługą Inspektoratu,
- prowadzenie procedur związanych z zamówieniami publicznymi,
- prowadzenie sekretariatu Inspektoratu.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Adam Wolski
Dokument z dnia: 07.09.2017
Dokument oglądany razy: 10 659
Opublikował: Justyna Krzeszewska
Publikacja dnia: 07.09.2017
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl