Działalność
Godziny urzędowania
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT W OLSZTYNIE
poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 15.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 15.30

DELEGATURY W EŁKU I ELBLĄGU
poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 15.30
środa: 7.30 - 15.30
czwarek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 15.30

Działalność

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

jest organem wojewódzkiej zespolonej administracji rządowej, powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa.

Podstawa działania: Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz.U. 2017r., poz. 1063)

Regulamin

Statut

W skład Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Olsztynie wchodzą:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie
- Delegatura w Elblągu


- Delegatura w Ełku
Polecane strony

Copyright by WIIH Olsztyn. Wszystkie prawa zastrzeżone.